Leden

De statuten van onze vereniging vermelden onderstaande categorieën van leden:

werkelijke leden: reservisten, onderworpen aan militaire verplichtingen en elk voor zover ze het jaarlijkse lidgeld hebben betaald, hebben  stemrecht  op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

toegetreden leden: reservisten niet meer onderworpen aan militaire verplichtingen, de huidige medewerkers van Defensie alsook deze buiten dienst, alsook personen die niet behoren tot de voor vermelde categorieën doch van belang zijn voor de vereniging, elk voor zover ze het jaarlijks lidgeld hebben betaald, hebben  stemrecht  op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

ereleden:  personen of verenigingen die door de Algemene Vergadering werden gekozen met een gewone meerderheid op voorstel van de Raad van Bestuur, die hierover met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden dient te beslissen.

sympathisanten:  zijnde personen zonder militair verleden en elk voor zover ze het jaarlijks lidgeld betaald hebben.

Indien u tot een van deze bovenstaande categorieën wenst toe te treden gelieve dan het contactformulier om lid te worden in te vullen.

De Raad van Bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst en dient over de aanvaarding met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden te beslissen.